Lux cena

Przedział cenowy:
od:
do:

Finezja cen. Ilość ofert: 250


Wpływ interakcji przestrzennych na zróżnicowanie..

Lux cena

Czytaj więcej


Social Media Strategiczne. Wprowadzenie

Lux cena

Czytaj więcej


Rynek turystyczny

Lux cena

Czytaj więcej


Twórczość użyteczna w zarządzaniu i działaniu

Lux cena

Czytaj więcej


Taka praca nie ma sensu!

Lux cena

Czytaj więcej


Pendrive Wielki słownik języka polskiego PWN ze słownikiem wyrazów bliskoznacznych

Lux cena

Czytaj więcej


Zero to One. Notatki o start-upach, czyli jak budować przyszłość

Lux cena

Czytaj więcej


Wewnętrzny potencjał. Tajemnice efektywności

Lux cena

Czytaj więcej


BOSS Leksykon

Lux cena

Czytaj więcej


Jakiego koloru jest Twój spadochron?

Lux cena

Czytaj więcej


Ustawa o rachunkowości Komentarz

Lux cena

Czytaj więcej


Rozwój osobisty lidera

Lux cena

Czytaj więcej


Psychopaci w firmie

Lux cena

Czytaj więcej


Informator księgowego JSFP 2017

Lux cena

Czytaj więcej


Maksimum osiągnięć

Lux cena

Czytaj więcej


Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych

Lux cena

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo ekonomiczne Casus państw regionu Morza Bałtyckiego w latach 2005-2015

Lux cena

Czytaj więcej


Cykle ubezpieczeniowe w gospodarce rynkowej

Lux cena

Czytaj więcej


Analiza formacji na wykresach giełdowych

Lux cena

Czytaj więcej


Perspektywa Współczesna gospodarka i społ Tom 2

Lux cena

Czytaj więcej


Negocjowanie

Lux cena

Czytaj więcej


Przeskok. Jak rozwinąć własny biznes,,,

Lux cena

Czytaj więcej


Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy

Lux cena

Czytaj więcej


Mikrofirma 2015

Lux cena

Czytaj więcej


Bazary

Lux cena

Czytaj więcej


Wieża w Bazylei. Tajemnicza historia banku...

Lux cena

Czytaj więcej


Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie

Lux cena

Czytaj więcej


Zatrudnienie niepracownicze

Lux cena

Czytaj więcej


Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego - źródła i konsekwencje kryzysu

Lux cena

Czytaj więcej


Rachunkowość przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Antropolog jako audytor wewnętrzny

Lux cena

Czytaj więcej


Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych

Lux cena

Czytaj więcej


Kształtowanie kapitału społecznego organizacji

Lux cena

Czytaj więcej


Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google?

Lux cena

Czytaj więcej


Świadomy inwestor. Odkr. ukrytego potencj. spółki

Lux cena

Czytaj więcej


Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz

Lux cena

Czytaj więcej


Rynek pracy, kariera zawodowa

Lux cena

Czytaj więcej


Liberalizm & neoliberalizm w badaniu polityki zagranicznej państwa i gospodarki światowej

Lux cena

Czytaj więcej


Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Lux cena

Czytaj więcej


Etyka pracy a mobbing w ujęciu filozofii moralnej i psychologii

Lux cena

Czytaj więcej


Tak! 60 sekretów nauki perswazji. Sztuka..

Lux cena

Czytaj więcej


Odbiór lokalu mieszkalnego w świetle umowy deweloperskiej

Lux cena

Czytaj więcej


Lean dla bystrzaków

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie procesowe w organizacjach

Lux cena

Czytaj więcej


Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce

Lux cena

Czytaj więcej


Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych

Lux cena

Czytaj więcej


Obligacje w finansowaniu zadań publicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Prawo bankowe

Lux cena

Czytaj więcej


Zawodowo od nowa

Lux cena

Czytaj więcej


Potęga słowa dlaczego. Jak się wyróżnić ...

Lux cena

Czytaj więcej


100 taktycznych zasad sprzedaży

Lux cena

Czytaj więcej


Kontrola przedsiębiorcy

Lux cena

Czytaj więcej


Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdonisa

Lux cena

Czytaj więcej


Koszty uzyskania przychodów w CIT co jest a co nie

Lux cena

Czytaj więcej


Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa

Lux cena

Czytaj więcej


Środki trwałe 2018

Lux cena

Czytaj więcej


Droga do gwiazd

Lux cena

Czytaj więcej


Teoria socjalizmu i kapitalizmu

Lux cena

Czytaj więcej


Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz w.8

Lux cena

Czytaj więcej


Polskie inwestycje bezpośrednie

Lux cena

Czytaj więcej


Szef który myśli bo warto I się opłaca

Lux cena

Czytaj więcej


Inżynieria finansowa

Lux cena

Czytaj więcej


Przestrzenny wymiar karier menadżerów...

Lux cena

Czytaj więcej


Determinanty wzrostu przedsiębiorstw na rynku...

Lux cena

Czytaj więcej


Wyższe wykształcenie a rynek pracy

Lux cena

Czytaj więcej


Rynki finansowe i gospodarka w warunkach zmiennej koninktury

Lux cena

Czytaj więcej


Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej..

Lux cena

Czytaj więcej


O Sztuce Wystąpień Publicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Telefonem w klienta

Lux cena

Czytaj więcej


Reforma polskiego systemu bankowego w latach 1987-2004 we wspomnieniach jej twórców

Lux cena

Czytaj więcej


Pragmalingwistyczne wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej tekstów reklamowych

Lux cena

Czytaj więcej


Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności..

Lux cena

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo finansowe w społęczeństwie informacyjnym

Lux cena

Czytaj więcej


Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie...

Lux cena

Czytaj więcej


Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej...

Lux cena

Czytaj więcej


Bankier ubogich Historia mikrokredytu

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie talentami w organizacji

Lux cena

Czytaj więcej


Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości

Lux cena

Czytaj więcej


Praca 2.0. Nie ukryjesz się przed rewolucją ...

Lux cena

Czytaj więcej


Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy ...

Lux cena

Czytaj więcej


Kreatywność pracowników i twórcze zespoły

Lux cena

Czytaj więcej


Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia

Lux cena

Czytaj więcej


Nigdy się nie poddawaj! Receptura sukcesu.

Lux cena

Czytaj więcej


Systemy zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych w świetle Procesu Bolońskiego

Lux cena

Czytaj więcej


Dynamiczne modele czynnikowe w modelowaniu i prognozowaniu wybranych procesów makroekonomicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Droga na Szczyt

Lux cena

Czytaj więcej


Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Lux cena

Czytaj więcej


Papieska ekonomia

Lux cena

Czytaj więcej


Otwarte przywództwo w czasach mediów społecznych

Lux cena

Czytaj więcej


Sprzedając zmianę. 107 sekretów, które pozwolą zwiększyć sprzedaż dzięki zarządzaniu zmianą

Lux cena

Czytaj więcej


Prawne regulacje działalności giełd towarowych w Polsce

Lux cena

Czytaj więcej


Gear up

Lux cena

Czytaj więcej


Rynek Prywatyzacja Interes publiczny

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie jakością usług

Lux cena

Czytaj więcej


Przewodnik dla lidera. Budowanie zespołu XXI wieku

Lux cena

Czytaj więcej


Ekonomia eksperymentalna

Lux cena

Czytaj więcej


Giełda Podstawy inwestowania

Lux cena

Czytaj więcej


Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Public relations w praktyce

Lux cena

Czytaj więcej


ABC. Jak zbudować zespół, który zwycięża

Lux cena

Czytaj więcej


Złam konwencję czyli jak stworzyć wielką markę

Lux cena

Czytaj więcej


Finansjalizacja Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

Lux cena

Czytaj więcej


Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji

Lux cena

Czytaj więcej


Efektywne zarządzanie czasem

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania..

Lux cena

Czytaj więcej


Umowy w jednostkach sektora finansów publicznych - wzory oraz ewidencja księgowa + CD

Lux cena

Czytaj więcej


Bezpieczeństwo finansów publicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Elementy filozofii i metodologii nauk ekonomicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Zatrudnianie cudzoziemców

Lux cena

Czytaj więcej


Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane

Lux cena

Czytaj więcej


Eliminowanie przyczyn wypadków i kolizji...

Lux cena

Czytaj więcej


Corporate Governance Banki na straży efektywności przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Procesy dystrybucyjne w zrównoważonej logistyce miejskiej

Lux cena

Czytaj więcej


Mechanizmy kontroli instrumentów prawno-finans. ..

Lux cena

Czytaj więcej


Demokracja gospodarka polityka

Lux cena

Czytaj więcej


Nie licz na szczęście. Opowieść o innowacjach...

Lux cena

Czytaj więcej


Finanse międzynarodowe

Lux cena

Czytaj więcej


Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1

Lux cena

Czytaj więcej


Ciemna strona Wall Street

Lux cena

Czytaj więcej


Podstawy organizacji i zarządzania produkcją.. w.2

Lux cena

Czytaj więcej


ReStart kariery

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie łańcuchami dostaw

Lux cena

Czytaj więcej


Samo Sedno - Jak skutecznie szukać pracy?

Lux cena

Czytaj więcej


Dogadać się z innymi czyli Porozumienie bez Przemocy nie tylko w życiu organizacji

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Ryzyko rynku akcji

Lux cena

Czytaj więcej


Skuteczne strategie na trudne czasy

Lux cena

Czytaj więcej


O wspólnocie obywatelskiej w cieniu kapitalizmu

Lux cena

Czytaj więcej


Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko

Lux cena

Czytaj więcej


Droga do finansowej wolności

Lux cena

Czytaj więcej


Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego

Lux cena

Czytaj więcej


Inwestuj w fundusze. To prostsze niż myślisz

Lux cena

Czytaj więcej


Scaling Up. Dlaczego niektóre firmy odnoszą sukces, a inne nie?

Lux cena

Czytaj więcej


Stymulowanie innowacyjności pracowników

Lux cena

Czytaj więcej


Przekształcenie użytkowania wieczystego ...

Lux cena

Czytaj więcej


Matematyka finansowa

Lux cena

Czytaj więcej


Uwolnij się od długów. To możliwe

Lux cena

Czytaj więcej


Jakość usług medycznych

Lux cena

Czytaj więcej


Proaktywny telemarketing

Lux cena

Czytaj więcej


Świat według prezesów

Lux cena

Czytaj więcej


Franczyza - nowoczesny model rozwoju biznesu

Lux cena

Czytaj więcej


Zdobyć rynek Jak sprzedać prawie wszystko online..

Lux cena

Czytaj więcej


Leksykon mierników dokonań

Lux cena

Czytaj więcej


Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny

Lux cena

Czytaj więcej


Ścieżka

Lux cena

Czytaj więcej


Zasady zarządzania

Lux cena

Czytaj więcej


Eurologistyka

Lux cena

Czytaj więcej


System do mieszkania

Lux cena

Czytaj więcej


Koniec świata prawników?

Lux cena

Czytaj więcej


Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Ustawa o pracownikach samorządowych + płyta CD

Lux cena

Czytaj więcej


Potencjał dziedzictwa

Lux cena

Czytaj więcej


Nauka o finansach Przegląd dorobku ośrodków akademickich

Lux cena

Czytaj więcej


Socjologia ekonomiczna

Lux cena

Czytaj więcej


Managing your money

Lux cena

Czytaj więcej


Spójność modelu biznesu

Lux cena

Czytaj więcej


Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego

Lux cena

Czytaj więcej


The Power of a Positive Team

Lux cena

Czytaj więcej


Zakamarki marki. Rzeczy o których mogłeś nie wiedzieć

Lux cena

Czytaj więcej


Kontrola publiczna.

Lux cena

Czytaj więcej


Prawo finansów publicznych

Lux cena

Czytaj więcej


CIT Podatki i rachunkowość Komentarz

Lux cena

Czytaj więcej


Marketing doświadczeń

Lux cena

Czytaj więcej


Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika + CD

Lux cena

Czytaj więcej


Od przedstawiciela handlowego do prezesa...

Lux cena

Czytaj więcej


Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna

Lux cena

Czytaj więcej


Teorie ładu korporacyjnego

Lux cena

Czytaj więcej


Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej

Lux cena

Czytaj więcej


Zmiany w rachunkowości 2015/2016 - praktyczny przewodnik po znowelizowanych przepisach - ujednolicon

Lux cena

Czytaj więcej


HR Business Partner. Koncepcja i praktyka

Lux cena

Czytaj więcej


Szkolne prawo pracy

Lux cena

Czytaj więcej


Wycena nieruchomości do celów kredytowych

Lux cena

Czytaj więcej


Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego

Lux cena

Czytaj więcej


Społeczność wokół marki. Geneza. Koncepcja

Lux cena

Czytaj więcej


Jak zarobiłem 2 000 000 $ na giełdzie w.2

Lux cena

Czytaj więcej


Like A Virgin. Czego nie nauczą Cię w szkole...

Lux cena

Czytaj więcej


Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Lux cena

Czytaj więcej


Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Lux cena

Czytaj więcej


Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej

Lux cena

Czytaj więcej


Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Koszty uzyskania przychodów w CIT - co jest, a co nie jest kosztem

Lux cena

Czytaj więcej


Never Split the Difference

Lux cena

Czytaj więcej


Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Inwestowanie w złoto i srebro

Lux cena

Czytaj więcej


Jak osiągnąć mistrzostwo w sztuce sprzedaży

Lux cena

Czytaj więcej


Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce

Lux cena

Czytaj więcej


Naukowe badanie zjawisk gospodarczych

Lux cena

Czytaj więcej


Inwentaryzacja według nowego stanowiska KSR

Lux cena

Czytaj więcej


Plagi III Rzeczypospolitej

Lux cena

Czytaj więcej


Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce

Lux cena

Czytaj więcej


Podejmowanie Trafnych Decyzji

Lux cena

Czytaj więcej


Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego

Lux cena

Czytaj więcej


Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji

Lux cena

Czytaj więcej


Prognozowanie w przedsiębiorstwie

Lux cena

Czytaj więcej


Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Lux cena

Czytaj więcej


Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym

Lux cena

Czytaj więcej


Bez osobowości

Lux cena

Czytaj więcej


Sztuka skutecznego przywództwa

Lux cena

Czytaj więcej


Strengths Based Leadership

Lux cena

Czytaj więcej


Doskonalenie procesów odnowy strategicznej i innowacji przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki

Lux cena

Czytaj więcej


Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

Lux cena

Czytaj więcej


Trakcja, czyli złap przyczepność

Lux cena

Czytaj więcej


Measure what Matters

Lux cena

Czytaj więcej


On Grand Strategy

Lux cena

Czytaj więcej


Szara strefa gospodarki

Lux cena

Czytaj więcej


Cykl popularności. Wybór odpowiedniej innowacji we właściwym czasie

Lux cena

Czytaj więcej


Asertywność menedżera

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce

Lux cena

Czytaj więcej


Dzieje kapitalizmu

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Lux cena

Czytaj więcej


Zrozumieć rynki finansowe

Lux cena

Czytaj więcej


Koniec z makiawelistycznym zarządzaniem

Lux cena

Czytaj więcej


Jak wygrać z parabankiem

Lux cena

Czytaj więcej


Koncepcja społecznej odpowiedzialności i koncepcja zrównoważonego rozwoju w procesie funkcjonowania organizacji

Lux cena

Czytaj więcej


Dodatkowe źródło dochodu w 27 dni

Lux cena

Czytaj więcej


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Wybrane zagadnienia

Lux cena

Czytaj więcej


Wycena nieruchomości w.2

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań

Lux cena

Czytaj więcej


Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji...

Lux cena

Czytaj więcej


Po pierwsze: złam wszelkie zasady.

Lux cena

Czytaj więcej


Nowoczesne zarządzanie projektami

Lux cena

Czytaj więcej


Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza

Lux cena

Czytaj więcej


Tendencje innowacyjnego rozwoju polskich przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności

Lux cena

Czytaj więcej


Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie w warunkach niepewności

Lux cena

Czytaj więcej


Jak odnieść sukces w negocjacjach

Lux cena

Czytaj więcej


Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na...

Lux cena

Czytaj więcej


Inteligencja finansowa. Co kryją liczby ...

Lux cena

Czytaj więcej


Rozwiążesz każdy problem

Lux cena

Czytaj więcej


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Lux cena

Czytaj więcej


Banki centralne wobec kryzysu

Lux cena

Czytaj więcej


TED Talks

Lux cena

Czytaj więcej


Alianse marketingowe

Lux cena

Czytaj więcej


Zielony łańcuch dostaw. Zarządzanie, pomiar, ocena

Lux cena

Czytaj więcej


Finanse publiczne i praw.t.1

Lux cena

Czytaj więcej


Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem

Lux cena

Czytaj więcej


Style liderów

Lux cena

Czytaj więcej


Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej

Lux cena

Czytaj więcej


Korpostartup. Efektywna współpraca korporacji...

Lux cena

Czytaj więcej


Technical Leadership. Od eksperta do lidera

Lux cena

Czytaj więcej


Strategie i praktyki sprawnego działania Lean Six Sigma i inne

Lux cena

Czytaj więcej


Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Lux cena

Czytaj więcej


Marketing dla małych i średnich przedsiębiorstw

Lux cena

Czytaj więcej


Perspektywy rozwoju podejścia projektowego

Lux cena

Czytaj więcej


Człowiek w organizacji

Lux cena

Czytaj więcej


Zarządzanie wieloma projektami

Lux cena

Czytaj więcej


wesele

Kategorie

Mapa strony